Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης

Γραμμή Δημότη:2132050098 & 2132050099
Τηλεφωνικό Κέντρο:2132050000
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης (ΚΕΠΙΧ) 24/7:2108040580
Πρωτόκολλο Δήμου Πεντέλης2132050032 & 2132050033  mainprotocol@penteli.gov.gr
Γραφείο Δημάρχου:2132050007  info@penteli.gov.gr
Γραφείο Τύπου:2132050003  press@penteli.gov.gr
Γραφείο Γενικού Γραμματέα:2132050017
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κ. Κ. & Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών:2108100884
Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Τεχνικών Υπηρεσιών:2132050029
Αντιδήμαρχος Νομικής Υπηρεσίας, Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Δ/νσης ΚΕΠ & Δ.Κ. Πεντέλης:2132050016, 2132050018 & 213240601
Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής & Λειτουργιών ΚΔΑΠ:2132050009
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:2132050023
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού:2106138802
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:2132050078
Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου:2132050034 & 2132050035
Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού:2132050088
Τμήμα Μισθοδοσίας:2132050090 & 2132050091
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων:2132050080 & 2132050081
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης ,Πληροφορικής, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:2132050017
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης:2132050017
Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:2132050066
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:2132050057
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού:2132050070
Τμήμα Δημοτικών Εσόδων:2132050059 & 2132050060
Τμήμα Ταμείου:2132050062 & 2132050063
Τμήμα Προϋπολογισμού και εξόδων:2132050056
Τμήμα Οικονομικών θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών:2132050062
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού:2108100884 εσωτ. 23
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας:2108100884
Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης:2132050084
Τμήμα Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας & Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών:2108100884 εσωτ. 21
Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού:2106138802
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας & Φυσικών Καταστροφών:2132050022
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου:2132050051
Γραμματεία Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υποδομών, Καθαριότητας & Πρασίνου:2132050023
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών:2106137483
Τμήμα Κοιμητηρίων:2132050036
Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Υποδομών Πόλης:2132050021
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας:2132050031
Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομίας:2132050027
Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών & Γεωγραφικών Συστημάτων:2132050024
Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομίας:2132050030
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:2132050051
Γραμματεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:2132050050
Τμήμα Υλοποίησης Υποδομών Πόλης:2132050049
Τμήμα Προγραμματισμού & κτιριακών υποδομών:2132050043 & 2132050044
Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Λειτουργιών Πόλης:2132050052
Τμήμα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης:2132050053
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών:2132007000
Μετάβαση στο περιεχόμενο