Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση του Δήμου Πεντέλης στο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δήμητρα Κεχαγιά: Στόχος μας είναι η καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των συμπολιτών μας μέσα από συντονισμένες δράσεις και πρακτικές

Την προσχώρηση του Δήμου Πεντέλης στο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενέκρινε με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη 19η Τακτική Συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων», προκειμένου να προωθήσει προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.

Το νέο ολοκληρωμένο «Σύμφωνο των ∆ημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015. Οι υπογράφοντες το νέο σύμφωνο επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα για το 2050: την απεξάρτηση της επικράτειας τους από τις πηγές εκπομπών CO2, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η δέσμευση των υπογραφόντων το νέο σύμφωνο είναι να μειώσουν τις εκπομπές του CO2 στην έκταση των δήμων τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο