Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 02/2020

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον “2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2020

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο