Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΜΑ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ο  Θέμα

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών και επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω προσθήκης επτά θέσεων στην εμποροπανήγυρη επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Τριαδος.

02/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

   ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο