Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΜΑΑ/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ο  Θέμα

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών και επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω προσθήκης επτά θέσεων στην εμποροπανήγυρη επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Τριαδος.

02/2020ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

   ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο