Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                               Μελίσσια   7-4-2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  1Η /2022  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ )

στις 64-2022

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 1/2022 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ΟΜΟΦΩΝΑ
2/2022 2. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. ΟΜΟΦΩΝΑ
3/2022 3. Σήμανση στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων (Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο) στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
4/2022 4. Σήμανση στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων (Γυμνάσιο και Λύκειο) στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
5/2022 5. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ασθενοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κρήτης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
6/2022 6. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ σε κοινόχρηστο χώρο στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
7/2022 7.  Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων προσδιορισμού θέσης φαρμακείου στη Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
8/2022 8. Μελέτη σημειακών παρεμβάσεων επί της οδού Βασ. Παύλου στη Δ.Κ.  Πεντέλης του δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
9/2022 9. Διαχείριση κενωθέντος περιπτέρου επί της Λ. Δημοκρατίας 4-6 (έμπροσθεν Lidl) στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
10/2022 10. Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Β. Μπαλασάκη στην Κοινότητα Μελισσίων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
11/2022 11. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 23 στην Κοινότητα Μελισσίων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
12/2022 12. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Πάγκαλου 14Α στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
13/2022 13. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αντιπάρου 10, στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
14/2022 14. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ερμού 19, στα Μελίσσια (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
15/2022 15. Κοπή του δένδρου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 7-9 στην κοινότητα Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο