Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

20 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                               Μελίσσια   7-4-2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  1Η /2022  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ )

στις 64-2022

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 1/2022 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ΟΜΟΦΩΝΑ
2/2022 2. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. ΟΜΟΦΩΝΑ
3/2022 3. Σήμανση στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων (Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο) στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
4/2022 4. Σήμανση στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων (Γυμνάσιο και Λύκειο) στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
5/2022 5. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ασθενοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κρήτης στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
6/2022 6. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ σε κοινόχρηστο χώρο στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
7/2022 7.  Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων προσδιορισμού θέσης φαρμακείου στη Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
8/2022 8. Μελέτη σημειακών παρεμβάσεων επί της οδού Βασ. Παύλου στη Δ.Κ.  Πεντέλης του δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ
9/2022 9. Διαχείριση κενωθέντος περιπτέρου επί της Λ. Δημοκρατίας 4-6 (έμπροσθεν Lidl) στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
10/2022 10. Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Β. Μπαλασάκη στην Κοινότητα Μελισσίων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
11/2022 11. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 23 στην Κοινότητα Μελισσίων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
12/2022 12. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Πάγκαλου 14Α στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
13/2022 13. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αντιπάρου 10, στα Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
14/2022 14. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ερμού 19, στα Μελίσσια (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
15/2022 15. Κοπή του δένδρου επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 7-9 στην κοινότητα Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο