Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                        Μελίσσια, 01.02.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 31/01/2023

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27/01/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/01/2023

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1.2023 1.                   Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση ΟΜΟΦΩΝΑ
2.2023 2.                   Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δ.Κ. Μελισσίων Δ.Π. ΟΜΟΦΩΝΑ
3.2023 3.                   Κοπή δένδρου επί της οδού Πάρου 2 & Δουκίσσης Πλακεντίας στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
4.2023 4.                   Κοπή δένδρου επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 1 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
5.2023 5.                   Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Ευριπίδου 4 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
6.2023 6.                   Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Περικλέους 17 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
7.2023 7.                   Κοπή δένδρου επί της οδού Ερμού 7 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
8.2023 8.                   Κοπή δένδρων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 14 στη Δ.Κ. Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ
9.2023 9.                   Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 8 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
10.2023 10.               Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Καππαδοκίας 15 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
11.2023 11.               Κοπή δένδρου επί της οδού Ευεργετών 3 στη Δ.Κ. Νέα Πεντέλη ΟΜΟΦΩΝΑ
12.2023 12.               Κοπή δένδρου επί της οδού Θράκης 5 στη Δ.Κ. Νέα Πεντέλη ΟΜΟΦΩΝΑ
13.2023 13.Κοπή ή μη δένδρου επί της οδού Μακεδονίας 38 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο