Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  1η/2020  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗN  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 09:00

Α/Α

Απόφ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ
Ø   Επικύρωση πρακτικών 14ης/2019, 15ης/2019 και 16ης/2019 τακτικών συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

01/2020 -ΟΕ1.      8η (τελευταία) αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019  –  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

02/2020-ΟΕ2.     Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης 2019 με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
03/2020-ΟΕ3.     Έγκριση παράτασης διάρκειας εκτέλεσης σύμβασης διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρτών (Στεφανίας – Θησέως Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης  (χρηματοδότηση  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
04/2020-ΟΕ4.     Υποβολή απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2018.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
05/2020-ΟΕ5.     Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
06/2020-ΟΕ6.     Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο