Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  26-01-2021

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η /2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΑΡ. ΑΠΦ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

01/2021

 

Μη κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β, στα Μελίσσια.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 ΚΑΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΖΩΗ ΑΓΝΗ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

02/2021 Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 1Β, στα Μελίσσια.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο