Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΡ. ΑΠΦΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
01/2022Κοπή δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Β. Μπαλασάκη 11, στα Μελίσσια.ΟΜΟΦΩΝΑ
02/2022Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων– Μουσικής για τηνΕπιχείρηση Μαζικής ΕστίασηςΜερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία “Beerway”, επί των οδών  Σωκράτους και Κύπρου2 στη Δ.Κ. Μελισσίων.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικήςέως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για περίοδο τριών (3) μηνών έως την 30/04/2022 για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία  “Beerway”, επί των οδών  Σωκράτους και Κύπρου 2, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

03/2022Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων – Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Monkey’’ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34, στην Δ.Κ. Μελισσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικήςέως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για περίοδο τριών (3) μηνών έως την 30/04/2022για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Monkey’’ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 32-34, στην Δ.Κ. Μελισσίων.

 

04/2022Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων – Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’4’’ επί της οδού Αλέξανδρου Ζαϊμη 4, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικήςέως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για περίοδο τριών (3) μηνών έως την 30/04/2022για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’4’’ επί της οδού Αλέξανδρου Ζαϊμη 4, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

05/2022Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων – Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Chilangos’’ επί της οδού Π. Τσαλδάρη 31, στην Δ.Κ. Μελισσίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικήςέως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για περίοδο τριών (3) μηνών έως την 30/04/2022για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Μερικής Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’4’’ επί της οδού Αλέξανδρου Ζαϊμη 4, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο