Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η/2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1/2023 Κοπή δένδρου επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 18, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
2/2023 Κοπή τριών (3) δένδρων επί της οδού Αγίου Γεωργίου αρ. 33, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ(τα δύο από τα τρία δέντρα)

Ο κ. ΚΟΛΟΒΟΣ θεωρεί ότι πρέπει να κοπούν και τα τρία (3) δέντρα

3/2023 Κοπή δένδρου επί της οδού Σωκράτους αρ. 10, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο