Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155
A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 KAI ΩΡΑ 18:45
1 1ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
2 2ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για εργασίες για τροποποίηση – αυτονόμησης συστήματος θέρμανσης  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
3 3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
4 4ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για  εργασίες αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης στο 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
5 5ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ετήσιας συνδρομής πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
6 6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού σχολικών τροχονόμων των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
7 7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
8 8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός μελών Eπιτροπών Παραλαβής πάσης φύσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εξοπλισμού ,τεχνικών και μη τεχνικών υλικών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για το έτος 2023.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
9 9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του   Δημοτικού Σχολείου Ν. Πεντέλης και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
10 10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του   1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
11 11ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή υλικού και ορισμός Επιτροπής για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
12 12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή χρηματικής Δωρεάς για το Ειδικό Σχολείο Πεντέλης.  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Πρόεδρος

Αιμιλία Λεονταρίτου

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο