Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1ος Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155
A/AΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 KAI ΩΡΑ 18:45
11ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
22ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για εργασίες για τροποποίηση – αυτονόμησης συστήματος θέρμανσης  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων του Δήμου ΠεντέληςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
33ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
44ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για  εργασίες αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης στο 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
55ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ετήσιας συνδρομής πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
66ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού σχολικών τροχονόμων των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
77ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
88ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ορισμός μελών Eπιτροπών Παραλαβής πάσης φύσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εξοπλισμού ,τεχνικών και μη τεχνικών υλικών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για το έτος 2023. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
99ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του   Δημοτικού Σχολείου Ν. Πεντέλης και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
1010ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή καταβολής μισθώματος κυλικείου του   1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων και μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
1111ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή υλικού και ορισμός Επιτροπής για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
1212ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή χρηματικής Δωρεάς για το Ειδικό Σχολείο Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Πρόεδρος

Αιμιλία Λεονταρίτου

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο