Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 10η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

28/2022 Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» (Εστιατόριο-Μεζεδοπωλείο)» με την επωνυμία “Ρίζες″ επί της οδού Λ. Πεντέλης 7 στην Κοινότητα Μελισσίων.                   ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» (Εστιατόριο-Μεζεδοπωλείο)» με την επωνυμία “Ρίζες″ επί της οδού Λ. Πεντέλης 7 στην Κοινότητα Μελισσίων μέχρι τις 00:00. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο