Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

10ος Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

 

A/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 10Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 KAI ΩΡΑ 11:00  

42

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

43

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής της επισκευής, συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων, σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

44

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

45

 

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προμήθειας και τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας για το 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης και στο παράρτημα του 1ου Νηπιαγωγείου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

46

 

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής  προμήθειας και εργασιών για την διαμόρφωση αύλειου χώρου στα παραρτήματα του 1ου–6ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

47

 

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ετήσιας συνδρομής πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

48

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια γιλέκων και πινακίδων σήμανσης για τους Σχολικούς Τροχονόμους των Δημοτικών του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

49

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προμήθειας και τοποθέτησης συρματοπερίφραξης για τμήμα αύλειου χώρου του 3ου Δημοτικού Μελισσίων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο