Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

11ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια  23  Ιουλίου  2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ   11ης/21-7-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

 
 

125

1.   Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Β΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020  και  υποβολή  Έκθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 
 

126

2.   Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

127

 

3.Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

 

128

4. Διαγραφή χρεώσεων από αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α/11-3-2020).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

129

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

130

6. Αποδοχή της δωρεάς χρηματικού ποσού από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Μελισσίων 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

131

7.Αποδοχή της δωρεάς θερμομέτρων για χρήση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πεντέλης.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

132

8. Αποδοχή της δωρεάς εξοπλισμού πισίνας για τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών του ΔΑΚ Μελισσίων.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

133

.

9.Αποδοχή δωρεάς σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας Δήμου Πεντέλης και «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

134

10.Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αίτηση Α.Π.10124/2019)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 
 

135

11. Έγκριση αποζημίωσης λόγω φθοράς οχήματος (Αίτηση Α.Π.13372/2019)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

 

 

136

 

 

 

12. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος καθώς και την παράστασή του ενώπιον του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 19/12/2019 έφεσης που άσκησε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Πεντέλης και κατά της απόφασης Α13354/2019 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.ΟΜΟΦΩΝΑ 
137 

 

13.Έγκριση όρων διακήρυξης (προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας) για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  μας έτους 2020.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ως προς το σημείο 1 της εισήγησης.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(ως προς το σημείο 2 της εισήγησης.) 

 
13814.Έγκριση μελέτης και  καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 660 lt.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
13915.Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου για τρία (3) έτη (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη) με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 
14016.Έγκριση 3ου πρακτικού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού 2020-2023 (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για τέσσερις (4) μήνες ακόμη) με διαδικασίες ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο