Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 12η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

17/2021

 

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την  «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Ζαμάν φου ”, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 26, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Ζαμάν φου ”, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 26, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών,

έως 31/12/2021 για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πλήρους  Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Ζαμάν φου ”, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 26, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

18/2021Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για την  για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Το τρίγωνο΄΄ επί της οδού  Π. Τσαλδάρη 21, στη Δ.Κ. Μελισσίων.                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής έως την 00:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, για όλο τον χρόνο για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Το τρίγωνο΄΄ επί της οδού  Π. Τσαλδάρη 21, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

 

β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής  έως την 01:00 ώρα εντός και εκτός της επιχείρησης, δοκιμαστικά για περίοδο τριών (3) μηνών,

έως 31/12/2021  για την «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» με την επωνυμία ‘’Το τρίγωνο΄΄ επί της οδού  Π. Τσαλδάρη 21, στη Δ.Κ. Μελισσίων.

Ονομασία Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ επί της οδού Γεννηματά, στα Μελίσσια.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο