Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 13η/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡ. ΑΠΦ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

32/2022

 

Η συνέχιση της λειτουργίας της Ε.Τ.Ε. στα Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Το συμβούλιο στηρίζει την απόφαση του συντονιστικού οργάνου για την συνέχιση της λειτουργίας της Ε.Τ.Ε. στα Μελίσσια.

ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
33/2022 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα  Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

34/2022 Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Πεντέλης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τις προτάσεις για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023:

1.     Επισκευή πεζοδρομίου επί της οδού Π. Τσαλδάρη, Μελίσσια.

2.     Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

3.     Να γίνουν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.

4.     Επισκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, Μελίσσια.

5.     Επισκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ομήρου, Μελίσσια.

6.     Τοποθέτηση ηχητικού σήματος προειδοποίησης σε διάβαση πεζών.

7.     Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Γ΄ Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

8.     Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση στην οδό Έλλης Λαμπέτη, Μελίσσια.

9.     Επισκευή του πεζοδρομίου μεταξύ της οδού Διός και Αγίας Ειρήνης στα Μελίσσια και κοπή των δένδρων.

10.  Μονοδρόμηση της οδού Αλεξανδρουπόλεως από το τμήμα της οδού Χρυσουπόλεως μέχρι την Αγίου Ιωάννου, Μελίσσια. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο