Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

13ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠ  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

9 Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου «Καλλισσιακού» για παραχώρηση Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Δ.Κ. Πεντέλης. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
10 Κοπή δένδρου επί της οδού Σκουζέ της Δ.Κ. Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο