Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 14η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

67/20

 

1o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση χορήγησης αδείας απουσίας τριών (3) μηνών στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Καλλιανιώτη Κων/νο

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ & ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

68/20

2o Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ακύρωση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και συγκεκριμένα του οδοκαθαρισμού, της καθαριότητας εξωτερικών χώρων, της μεταφοράς των ογκωδών κ.λ.π.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ & ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Επικύρωση πρακτικών  11ης  & 12ης   Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2019  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

69/20

 

Θέμα 1ο  : Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

70/20 Θέμα 2ο : Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πεντέλης στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό όρος» (κωδικός πράξης 2018ΣΕ27510127) και ορισμός διαχειριστών και υπευθύνων αυτού  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

71/20 Θέμα 3ο :  Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης περί Συγκρότησης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2020, με τον ορισμό των μελών και  του προέδρου αυτής  

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

72/20 Θέμα 4ο : Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που αφορούν εκποίηση ή εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων έτους 2020  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

73/20 Θέμα 5ο: Επιστροφή Ποσού 510000 ευρώ του Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης που Αφορούσε Αγορά Ακινήτου στην Δ.Κ Μελισσίων (Ακίνητο Παλατιανού- Κατωπόδη  στο  ΟΤ 196) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

74/20 Θέμα 6ο : Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Πεντέλης και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

75/20 Θέμα 7ο : Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 συνδρομές μελών Διασχολικού Κέντρου  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

76/20 Θέμα 8ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στα Προγράμματα Άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την κάλυψη των ΠΑγΟ  

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 77/20 Θέμα 9ο: Λήψη αρχικής απόφασης «Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 121 στη θέση Καλλιθέα της Κοινότητας  Πεντέλης, επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος.( ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

78/20 Θέμα 10ο: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Κοινότητα Μελισσίων.( ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

——-

Θέμα 11ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στον πεζόδρομο της οδού Θήρας στη Κοινότητα Μελισσίων.( ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)  

 

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

79/20

Θέμα 12ο :  Τροποποίηση της 62/2020 απόφασης Ο.Ε. ως προς τον Πίνακα 3 των Στοιχείων Ισολογισμού της Τριμηνιαίας Έκθεσης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου Πεντέλης  Α΄  τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και επανυποβολή της  Έκθεσης στο  Δημοτικό  Συμβούλιο (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

80/20 Θέμα 13ο : 3η  υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2020 – επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών συνεπειών εμφάνισης COVID-19 (Αρ. Πρωτ. 30520/21-5-2020 ΥΠ.ΕΣ.) (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

81/20 Θέμα 14ο : 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πεντέλης  έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

82/20 Θέμα 15ο : 1η  υποχρεωτική αναμόρφωση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  Δήμου Πεντέλης έτους  2020   (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 83/20 Θέμα 16ο : Καθορισμός των τροφείων 2020 – 2021 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεντέλης (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

84/20 Θέμα 17ο : Έγκριση συστήματος μοριοδότησης κριτηρίων για τις αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης έτους 2020- 2021  

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 ——- Θέμα 18ο : Αποδοχή παραίτησης και Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

85/20 Θέμα 19ο : Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πεντέλης  

ΟΜΟΦΩΝΑ

86/20 Θέμα 20 : Αποχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

         ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο