Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 14η/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

35/2022 Κοπή δένδρου επί της οδού Πάρου 2 και Δουκ. Πλακεντίας, Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

36/2022 Μη κοπή δένδρου επί της οδού Ευριπίδου 4, Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

37/2022 Κοπή δένδρου επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο