Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 14η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΡ. ΑΠΦ  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

23/2021 Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 23, στα Μελίσσια.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Κ. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο