Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

18ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια  6 Δεκεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  18η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΤΡΙΤΗ  3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 09:00

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
202/2019 Συμπληρωματική εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ως προς το κατεπείγον και ως προς την εισήγηση

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
203/2019 1.  7η  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019  – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
204/2019 2.  Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό.6ί.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ: 3658) και τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης». ΟΜΟΦΩΝΑ
205/2019 3.   Έγκριση 3ου  και 4ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου έτους 2019 και κατακύρωση αποτελέσματος. ΟΜΟΦΩΝΑ
206/2019 4.  Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ΟΜΟΦΩΝΑ
207/2019 5.  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση της από 27/2/2018 αγωγής (ΓΑΚ 1025/2018) κατά του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Περιουσιακή Διαφορά). ΟΜΟΦΩΝΑ
208/2019 6.  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής «Α.Ι. Παπαδημητρίου Α.Τ.Ο.Ε.» ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
209/2019 7.  Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος (προτάσεις) καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής «Λ. Ψωμόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.» ΟΜΟΦΩΝΑ
210/2019 8.  Συμπληρωματική εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου. ΟΜΟΦΩΝΑ
211/2019 9.  Συμπληρωματική  εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου. ΟΜΟΦΩΝΑ
212/2019 10.   Συμπληρωματική  εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Content retrieved from: https://penteli.gov.gr/old/index.php/epitropes/oikonomiki-epitropi/pinakes-apofaseon/15603-18os-pinakas-apofaseon-o-e-2019.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο