Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια  8 Ιουνίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  15ης/08-06-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 7 Ιουνίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 8 Ιουνίου 2022

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΨΗΦΙΣΗ

153

1.      Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 35/2021 Απόφασης ΔΣ για τις περιόδους της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης έτους 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο