Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     ΕΥΔΑΠ

 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Πεντέλης ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.» για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (Εργολαβία Α-465).

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα κατασκευάζονται ταυτοχρόνως και οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.

Για τα παραπάνω έργα αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων δεν θα προκύψει κανένα κόστος για κανέναν κάτοικο του Δήμου Πεντέλης καθώς θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (άξονας προτεραιότητας 14) και από πιστώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Ν.1068/1980, το Π.Δ. 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ακίνητων των οδών:

 • Οδός Προμηθέως (από Αρχιμήδους έως Θουκυδίδου)
 • Οδός Προμηθέως (από Ιάσωνος έως πέρας)
 • Οδός Άρεως (από Ασπασίας έως Προμηθέως)
 • Οδός Θουκυδίδου (από Άρεως έως Μουσών)
 • Οδός Αρχιμήδους (από Ασπασίας έως Προμηθέως)
 • Οδός Μουσών (από Ασπασίας έως Θουκυδίδου)
 • Οδός Ομήρου (από Ίριδας έως Καλισσίων)
 • Οδός Ίριδας (από Αιόλου-Αδιάνοικτη έως Ομήρου)
 • Οδός Περσεφόνης (από Ομήρου έως Αχιλλέως)
 • Οδός Αχιλλέως (από Δήμητρας έως Ηρακλέους)
 • Οδός Ηρακλέους (από Καλισσίων έως Αχιλλέως)
 • Οδός Δήμητρας (από Ηρακλέους έως Ομήρου)
 • Οδός Ιάσωνος (από Καλισσίων έως Αθηνάς)
 • Οδός Αρτέμιδας (από Ευριππίδου –αδιάνοικτη έως Ιάσωνος)
 • Οδός Ανώνυμη (από Περικλέους έως Ιάσωνος)
 • Οδός Αθηνάς (από Περικλέους από Ιάσωνος)
 • Οδός Περικλέους (από Θησέως έως Αθηνάς)
 • Οδός Ηλέκτρας (από Περικλέους έως Ιάσωνος)
 • Οδός Θησέως (από Ρέας έως Ηλέκτρας)
 • Οδός Θησέως (από Αμαζόνων έως Αμαδρυάδων)
 • Οδός Πλάτωνος  (από Αριστοτέλους έως Ρέας)
 • Οδός Αριστοτέλους (από Θησέως έως Πλάτωνος)
 • Οδός Αμαζόνων (από Καλισσίων έως Ιάσωνος)
 • Οδός Ναϊάδων (από Καλισσίων έως Αμαζόνων)
 • Οδός Αμαδρυάδων (από Θησέως έως Ιάσωνος)
 • Οδός Καλισσίων (από Ομήρου έως Παπαδιμάντη))
 • Οδός Μακαρίου(από Λεμεσού έως Καλισσίων)
 • Οδός Νυμφών (από Θησέως έως Ιάσωνος)
 • Οδός Πίνδου (από Καλισσίων έως πέρας)
 • Οδός Γράμμου (από Καλισσίων έως πέρας)
 • Οδός Κύπρου (από Λεμεσού έως Καλισσίων)
 • Οδός Λεμεσού (από Μακαρίου έως Κύπρου)
 • Οδός Καραολή και Δημητρίου (από Λεμεσού έως Καλισσίων)
 • Οδός Λευκωσίας (από Μακρίου έως Αγ. Σοφίας)
 • Οδός Παπαδιαμάντη (από Καλισσίων έως πέρας)
 • Οδός Κάλβου (από Σολωμού έως Αγ. Σοφίας)
 • Οδός Αγ. Σοφίας (από Ανώνυμη έως Κάλβου)
 • Οδός Καβάφη (από Σολωμού έως Αγ. Σοφίας)
 • Οδός Σολωμού (από Κάλβου έως πέρας)
 • Οδός Ασπασίας (από Πεντέλης έως Περσεφόνης – Αδιάνοικτη)
 • Οδός Αρετής (από Ιάσωνος έως πέρας)
 • Οδός Βρανικού (από Ιάσωνος έως πέρας)

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης έως και 30.09.2023, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://penteli.intelligentcity.gr/icityops/taxis_login.php?cc_id=52

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία των συνδέσεων, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, στη διεύθυνση: Ηγουμένου Μακρυγιάννη 2 & Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου, Πεντέλη, 15236 (τηλ. επικοινωνίας 213-2140601-2, κα Αντιδήμαρχο Άντα Μπούσουλα, και ώρες 10:00-12:00).

Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος των ιδιοκτητών του ακινήτου δεν προσκομίσει την υπόψη αίτηση, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το παρόν έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο που θα ορίσουν με ιδιωτικό συμφωνητικό για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση της εξωτερικής διακλάδωσης με το ακίνητο στο φρεάτιο προσαρμογής (παροχέτευση λυμάτων) θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του υπόψη δικτύου ακαθάρτων. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

  

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο