Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  2Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ.

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

08/2020

1.«Παραχώρηση  της πλατείας Αγ. Γεωργίου  – Ελευθερίας στη Κοινότητα Μελισσίων το Σάββατο 22-02-2020 στο σύλλογο Ηπειρωτών Μελισσίων «Η Μέλισσα».

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

09/2020

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 1, στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

10/2020

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή ενός (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 23-25 στη συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

11/20204.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

12/20205.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή  ενός(1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους στη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

13/20206.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή συστοιχίας δένδρων (κυπαρισσιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Τσαγκάρη 6  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο