Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  2Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ.

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

08/2020

1.«Παραχώρηση  της πλατείας Αγ. Γεωργίου  – Ελευθερίας στη Κοινότητα Μελισσίων το Σάββατο 22-02-2020 στο σύλλογο Ηπειρωτών Μελισσίων «Η Μέλισσα».

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

09/2020

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 1, στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

10/2020

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή ενός (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 23-25 στη συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

11/2020 4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή  ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

12/2020 5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη κοπή  ενός(1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους στη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

13/2020 6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή συστοιχίας δένδρων (κυπαρισσιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Τσαγκάρη 6  στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο