Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   25-6-2021

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  2Η /2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ )

στις22-6-2021

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

10.

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

11.

ΘΕΜΑ 2ο :Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Μετακίνηση  περιπτέρου επί της οδού Λ. Πηγής 3 στη  Κοινότητα Μελισσίων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

12.

ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ της τράπεζας EUROBANK -ERGASIAS,  επί της πλατείας Ηρ. Πολυτεχνείου, έναντι του ακινήτου με διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 24 στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

13.

ΘΕΜΑ 4ο :Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση ψυγείων, έμπροσθέν του καταστήματος επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 18 στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

14.

ΘΕΜΑ 5ο :Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης με θέμα: Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης σε τμήμα της Π.Ε 1 του Εγκεκριμένου ΓΠΣ (περιοχή 2 ) της Κοινότητας  Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

15.

ΘΕΜΑ 6ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπήενός δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην Κοινότητα Μελισσίων.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

16.

ΘΕΜΑ 7ο.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 1Β, στην Κοινότητα Μελισσίων.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

17.

ΘΕΜΑ 8ο. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  (2) δένδρων (πεύκα) επί της οδού Ύδρας 2Β στην Κοινότητα Μελισσίων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

18.

ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή (κλάδεμα) ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σαλαμινομάχων και Αλύτρωτων Αδελφώνστην Κοινότητα Ν. Πεντέλης.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο