Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

28 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
06/2022Διαχείριση κενωθέντος περιπτέρου επί της Λ. Δημοκρατίας 4-6 (έμπροσθεν Lidl) στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την διατήρηση του κενωθέντος  περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 4-6 στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων .

β. Την διάθεση του κενωθέντος περιπτέρου προς εκμίσθωση μετά από δημοπρασία. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο