Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η/2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
06/2022 Διαχείριση κενωθέντος περιπτέρου επί της Λ. Δημοκρατίας 4-6 (έμπροσθεν Lidl) στη Δ.Κ. Μελισσίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την διατήρηση του κενωθέντος  περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 4-6 στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων .

β. Την διάθεση του κενωθέντος περιπτέρου προς εκμίσθωση μετά από δημοπρασία. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο