Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2/2020 Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 KAI ΩΡΑ 18:30  
10  

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση αίθουσας διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Μελισσίων στο Α/Τ Μελισσίων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
11  

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικού ποσού που θα τεθεί στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθεί στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
12  

2ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης.(Π.Ο.Ε.)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
13  

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
14  

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή Υλικού και ορισμός Επιτροπής για το 3ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
15 5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: : Καταστροφή Υλικού και ορισμός Επιτροπής για το Νηπιαγωγείο Ν. Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
16 6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή Υλικού και ορισμός Επιτροπής για το Δημοτικό Ν. Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
17 7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος συναγερμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
18 8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης εξωδίκου κλήσης και λύσης σύμβασης προς τον μισθωτή του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Μελισσίων. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
19 9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή και δαπάνης επίδοσης εξωδίκου κλήσης και λύσης σύμβασης προς τον μισθωτή του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Μελισσίων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Πρόεδρος

 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο