Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια  27  Δεκεμβρίου 2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  21η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 09:00

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

226/20191.   Έγκριση πρακτικών (1ο & 2ο) επιτροπής για την προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης 2019 με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού.ΟΜΟΦΩΝΑ
227/20192.   Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Δήμου Πεντέλης.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
228/20193.   Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου για το οικονομικό έτους 2019.ΟΜΟΦΩΝΑ
229/20194.   Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου  υπαλλήλου.ΟΜΟΦΩΝΑ
230/20195.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για  σύνταξη  γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός  αμοιβής του.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
231/20196.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για  σύνταξη  γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός  αμοιβής του.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
232/20197.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για  σύνταξη  γνωμοδότησης περί λήψης απόφασης ή μη εξωδίκου συμβιβασμού καθώς και καθορισμός  αμοιβής του.ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
233/20198.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για  σύνταξη και κατάθεση δικογράφου παρέμβασης καθώς και την παράστασή του ενώπιον του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υποβολή υπομνήματος) κατά τη συζήτηση της προσφυγής των  Γ.Π. κ.λπ. κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων).ΟΜΟΦΩΝΑ
234/20199.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για  σύνταξη γνωμοδότησης περί νομιμότητας λήψης απόφασης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
235/201910.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ε.Α. και λοιπών κατά Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
236/201911.   Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής της Γ.Τ.-Ζ. κατά του Δήμου Πεντέλης και καθορισμός αμοιβής του.ΟΜΟΦΩΝΑ
237/201912.   Συμπληρωματική εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.ΟΜΟΦΩΝΑ
238/201913.   Συμπληρωματική εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.ΟΜΟΦΩΝΑ
239/201914.   Συμπληρωματική εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.ΟΜΟΦΩΝΑ
15.   Ανάκληση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Content retrieved from: https://penteli.gov.gr/old/index.php/epitropes/oikonomiki-epitropi/pinakes-apofaseon/15745-21os-pinakas-apofaseon-o-e-2019.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο