Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22ος Πίνακας Αποφάσεων Ο.Ε. 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       Μελίσσια  30  Δεκεμβρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  22η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗN  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 09:30

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΗ

240/2019 1.   Υποβολή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΟΜΟΦΩΝΑ
241/2019 2.   Σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 (Πίνακας- Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) του Δήμου Πεντέλης και υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Content retrieved from: https://penteli.gov.gr/old/index.php/epitropes/oikonomiki-epitropi/pinakes-apofaseon/15746-22os-pinakas-apofaseon-o-e-2019.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο