Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ης /2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 29-6-2021

 

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
 

 

 

2/2021

 

 

Αντικατάσταση πρακτικογράφου για τη γραμματειακή υποστήριξη του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

3/2021

 

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο