Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  3Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) την 31-3-2020

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

14/2020

ΘΕΜΑ 1οΕισήγηση πρός το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης «Νέος κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών και επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω προσθήκης επτά θέσεων στην εμποροπανήγυρη επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας στη Κοινότητα Πεντέλης.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

15/2020

 

ΘΕΜΑ 2οΕισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δύο (2) δένδρων (Σολωμοί) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 16 στη Κοινότητα Μελισσίων.

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο