Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                           Μελίσσια   7-12-2021

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  3Η /2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ )

στις 24-1-2021

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

19/2021 1. Λήψη κανονιστικής απόφασης με τίτλο: «Έγκριση Δράσης, Χωροθέτησης και Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Καταναλωτών του άρθρου 37 του Ν.4497/2017 του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών – Καταναλωτών Δήμου Πεντέλης -Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης».(Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
20/2021 2. Λήψη Κανονιστικής απόφασης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 2  στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων».(Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
21/2021 3. Έγκριση Τροποποίηση Υψομετρικής Μελέτης της Οδού Λαμπέτη στην Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.) ΟΜΟΦΩΝΑ
22/2021 4. Έγκριση μελέτης σημειακών παρεμβάσεων για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της Λεωφ.Πηγής στη Δ.Κ.Μελισσίων (Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων 13/2021). ΟΜΟΦΩΝΑ
23/2021 5. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (αίτηση εταιρίας « Α.ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»). ΟΜΟΦΩΝΑ
24/2021 6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης(Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων 13/2021) ΟΜΟΦΩΝΑ
25/2021 7.  Κοπή ή μη ενός δένδρου (πεύκο) επί της οδού Άρεως 7 στην Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου και Απόφαση Συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων 8/2021). (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26/2021 8. Κοπή ή μη ενός δένδρου (πεύκο) επί της οδού Ηφαίστου 1Β στην Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου και Απόφαση Συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων 7/2021). (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27/2021 9. Κοπή ή μη ενός δένδρου επί της οδού Παγκάλου 6-8- στην Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου και Απόφαση Συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων 13/2021). (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο