Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                           Μελίσσια   7-12-2021

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  3Η /2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ )

στις 24-1-2021

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

19/20211. Λήψη κανονιστικής απόφασης με τίτλο: «Έγκριση Δράσης, Χωροθέτησης και Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Καταναλωτών του άρθρου 37 του Ν.4497/2017 του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών – Καταναλωτών Δήμου Πεντέλης -Ποιότητα Ζωής- Κοινωνία Αλληλεγγύης».(Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο).ΟΜΟΦΩΝΑ
20/20212. Λήψη Κανονιστικής απόφασης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Πλ. Ελευθερίας 2  στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων».(Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο).ΟΜΟΦΩΝΑ
21/20213. Έγκριση Τροποποίηση Υψομετρικής Μελέτης της Οδού Λαμπέτη στην Κοινότητα Μελισσίων. (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.)ΟΜΟΦΩΝΑ
22/20214. Έγκριση μελέτης σημειακών παρεμβάσεων για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της Λεωφ.Πηγής στη Δ.Κ.Μελισσίων (Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων 13/2021).ΟΜΟΦΩΝΑ
23/20215. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (αίτηση εταιρίας « Α.ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»).ΟΜΟΦΩΝΑ
24/20216. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης(Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων 13/2021)ΟΜΟΦΩΝΑ
25/20217.  Κοπή ή μη ενός δένδρου (πεύκο) επί της οδού Άρεως 7 στην Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου και Απόφαση Συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων 8/2021). (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26/20218. Κοπή ή μη ενός δένδρου (πεύκο) επί της οδού Ηφαίστου 1Β στην Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου και Απόφαση Συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων 7/2021). (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27/20219. Κοπή ή μη ενός δένδρου επί της οδού Παγκάλου 6-8- στην Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου και Απόφαση Συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων 13/2021). (Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο).ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο