Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                            Μελίσσια, 24/05/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 24.05.2022

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

   
 24.2022 1.      Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Αγνώστων Ηρώων και Καραολή Δημητρίου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
 25.2022 2.      Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της συμβολής των οδών Χειμάρρας 22 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
 26.2022 3.      Κοπή δένδρου επί της οδού Βιθυνίας 11 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
 27.2022 4.      Κοπή δένδρου επί της οδού Παρόδου Α’ Άγιου Σίλα στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
 28.2022 5.       Κλάδεμα, καθαρισμός δένδρου (πεύκου) επί της οδού Ηπείρου (πεζόδρομος) και Στερεάς Ελλάδος στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
 29.2022 6.       Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Κανάρη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
 ———– 7.       Κοπή ή μη δένδρου (πεύκου) επί της οδού Μακεδονίας 38 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
30.2022 8.       Κοπή δένδρου επί της οδού Κύπρου 8, στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΟΜΟΦΩΝΑ
 31.2022 9.       Κλάδεμα δένδρου επί της οδού Αγ. Μαρίνης 25Α  και Ιπποκράτους στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο