Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                         Μελίσσια, 08/08/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 03Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΤΙΣ 08/08/2023

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 04/08/2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 08/08/2023

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 
24.2023 1. Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Επ΄ Ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
25.2023 2. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ  
26.2023 3. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν ΚΥΕ επί της οδού Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 3 στην Δ.Κ. Ν. Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
27.2023 4.Γνωμοδότηση σχετικά με Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου επί της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Δ.Κ. Ν. Πεντέλης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
28.2023 5. Λήψη απόφασης για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων. ΟΜΟΦΩΝΑ  
29.2023 6. Εισήγηση για την έγκριση και παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» ΟΜΟΦΩΝΑ  
30.2023 7. Κοπή δένδρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 32 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
31.2023 8. Κοπή δένδρου επί της οδού Αριστείδου 7& Ιπποκράτους 2  στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
32.2023 9.Κοπή δένδρου επί της οδού Περικλέους 22 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
33.2023 10.Κοπή δένδρου επί της οδού Γυμναστηρίου, αρ.  5  στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
34.2023 11.Κοπή δένδρων εντός του Άλσους Δεξαμενής στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
35.2023 12.Κοπή δένδρου επί της οδού Καποδιστρίου, αρ.  14 στη Δ. Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
36.2023 13.Κοπή δένδρου επί της οδού Κυκλάδων 3α  στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
37.2023 14.Κοπή πεύκου επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ  
38.2023 15.Κοπή συκιάς επί της οδού Αγ. Γεωργίου 13, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  
39.2023 16.Υλοτομία ατόμου πεύκου επί της οδού Σαλαμίνος 8, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  
40.2023 17.Απομάκρυνση ξερού νεαρού ατόμου πεύκης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 69, Μελίσσια ΟΜΟΦΩΝΑ  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο