Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3ος Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                         

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

 

A/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 3η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 MAΪΟΥ 2021 KAI ΩΡΑ 09:30

 

11

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

12

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Καταστροφή υλικού και ορισμός Επιτροπής για το 4ο Δημοτικό Μελισσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

13

 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Μείωση Μισθώματος του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

14

 

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής της επισκευής και ανακαίνισης ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Μελισσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

15

 

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προμήθειας πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης προμηθειών και επισκευών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

16

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής εργασιών επισκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

17

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής εργασιών επισκευής στέγης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο