Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ης /2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 19/07/2022

Α/Α

Απόφ.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ
4/2022 Θέμα 1: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
5/2022 Θέμα 2ο : Επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική Ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο