Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  4Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) την 10-6-2020

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

16/2020

ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αρχικής απόφασης «Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 121 στη θέση Καλλιθέα της Κοινότητας  Πεντέλης, επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος. (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος -Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης)  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

17/2020

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη Κοινότητα Μελισσίων.(Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων 15/2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

18/2020

ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου (πεύκο) στον πεζόδρομο της οδού Θήρας στη Κοινότητα Μελισσίων.( Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μελισσίων 17/2020 ). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο