Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                         Μελίσσια, 16/06/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 16.06.2022

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 10 Ιουνίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 16 Ιουνίου 2022 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
 

32.2022

1.       Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχετικά με την «Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης – Αναθεώρησης Τμημάτων των ΠΕ 3 και ΠΕ4 του πρώην Δήμου Μελισσίων» του Δήμου μας. (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
33.2022 2.       Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας») στο οδικό δίκτυο Δήμου Πεντέλης. ΟΜΟΦΩΝΑ
34.2022 3.       Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ
35.2022 4.       Κοπή δένδρου (πεύκου) επί της οδού Μακεδονίας αρ. 38 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο