Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Δημοτική   Κοινότητα Πεντέλης

                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

                                             4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΘΕΜΑΑ/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ο  Θέμα

Τρέχοντα θέματα Δ.Κ. Πεντέλης

3 / 2020ΟΜΟΦΩΝΑ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

                                                            ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο