Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1/2020 Πίνακας Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 KAI ΩΡΑ 10:30
23  

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής της προμήθειας TABLET για την υποστήριξη του διδακτικού έργου των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
24  

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καρτών πρόσβασης στο διαδίκτυο 4G για μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο