Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια  3-10-2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  5η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

34/20191. Εκλογή Αντιπροέδρου  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πεντέλης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

————-2.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηφαίστου 1 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Δαβάκη 10 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο της οδού Δ. Πλακεντίας 4 στη Κοινότητα Μελισσίων . (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-5.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου 8 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (3) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κίμωνος 7 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (ευκάλυπτος ) στο πεζοδρόμιο της οδού Κορυτσάς 20 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (ευκάλυπτος)   στο πεζοδρόμιο της οδού Λ. Πηγής 25 στη Κοινότητα Μελισσίων .(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (γλαύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού 25ης Μαρτίου στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης .(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (3) δένδρων πεύκα στο πεζοδρόμιο επί της οδού ΔΙΓΕΝΗ  ΕΟΚΑ 7 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (5) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Τρύφωνος 15 στη Κοινότητα Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο) στο δημοτικό χώρο επί της οδού Κοτζιά 5 στη Κοινότητα Πεντέλης . (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο) στο δημοτικό χώρο επί της οδού Β. Ουγκώ 2 στη  Κοινότητα  Πεντέλης .ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο