Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

20 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια  3-10-2019

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  5η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

34/2019 1. Εκλογή Αντιπροέδρου  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πεντέλης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

————- 2.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Ηφαίστου 1 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου). ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Δαβάκη 10 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου). ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο της οδού Δ. Πλακεντίας 4 στη Κοινότητα Μελισσίων . (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 5.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου 8 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου). ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (3) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κίμωνος 7 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (ευκάλυπτος ) στο πεζοδρόμιο της οδού Κορυτσάς 20 στη Κοινότητα Μελισσίων.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (ευκάλυπτος)   στο πεζοδρόμιο της οδού Λ. Πηγής 25 στη Κοινότητα Μελισσίων .(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (γλαύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού 25ης Μαρτίου στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης .(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (3) δένδρων πεύκα στο πεζοδρόμιο επί της οδού ΔΙΓΕΝΗ  ΕΟΚΑ 7 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————-  

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (5) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Τρύφωνος 15 στη Κοινότητα Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο) στο δημοτικό χώρο επί της οδού Κοτζιά 5 στη Κοινότητα Πεντέλης . (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου). ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
————- 13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη (1) δένδρου (πεύκο) στο δημοτικό χώρο επί της οδού Β. Ουγκώ 2 στη  Κοινότητα  Πεντέλης . ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο