Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                                   Μελίσσια, 18/12/202
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 05Η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 
Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14.12.2023
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 18.12.2023
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
60
1.       Εισήγηση για τηνγνωμοδότηση της συγκοινωνιακήςμελέτης του έργου «Ανάπλαση καιΑναβάθμιση των υποδομών του οδικού δικτύου Γεννηματά -Ζωοδόχου Πηγής – Θήρας για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας» (Πηγής Χρηματοδότησης: ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»).
ΟΜΟΦΩΝΑ
——— 2.       Παραχώρηση τμήματος της πλατείας του Αγίου Γεωργίου στα Μελίσσια, την Κυριακή 17/12/2023, για την διεξαγωγή ‟bazaar” από το 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης.
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
61 3.       Εκδίκαση Ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 108/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης για την Έγκριση και Παραλαβή πρώτου σταδίου της δεύτερης φάσης της Μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινόχρηστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)».
ΟΜΟΦΩΝΑ 
62 4.       Υλοτομία 1 ατόμου πεύκης επί της οδού Νέας Ροδώνης 6, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ
63 5.       Υλοτομία 1 ατόμου πεύκης επί της οδού Αγίας Λαύρας 8, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο