Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

5ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    ΤΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΜΑ

 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο  Θέμα

Τρέχοντα θέματα Δ.Κ. Πεντέλης

4 / 2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο