Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                          Μελίσσια, 31.8.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 31/08/2022

 

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 26 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31 Αυγούστου 2022

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
46/2022 1.                  Έγκριση Παραχώρησης Ρυμοτομούμενου

Τμήματος Οικοπέδου επί των Οδών Αμφικτιονιών και

Παπαφλέσσα  στο ΟΤ 31 στην Κοινότητα Νέας Πεντέλης,

σε Κοινή Χρήση.

ΟΜΟΦΩΝΑ
47/2022 2.         Έγκριση Παραχώρησης Ρυμοτομούμενου

Τμήματος Οικοπέδου επί των Οδών Κίμωνος και

Αλκιβιάδου στο ΟΤ 72 στην Κοινότητα Μελισσίων,

σε Κοινή Χρήση.

ΟΜΟΦΩΝΑ
48/2022 3.             Αποδοχή  Παραδοτέων Αναδόχου για το

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του

Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ 2021) του

Δήμου Πεντέλης και Έγκριση του.

ΟΜΟΦΩΝΑ
49/2022 4.             Επικαιροποίηση Αποφάσεων Τροποποίησης Σχεδίου στο ΟΤ 45 της ΔΚ Πεντέλης με Μετατροπή Χώρου από  Χώρο Αστυνομικού Τμήματος και Γραφείων Ασφάλειας Πεντέλης σε Χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και ¨Έγκρισης  Ειδικών Όρων Δόμησης. ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο