Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

26 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 6η /2020 στην ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

την ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ

 

Συζήτηση προτάσεων σχετικά:

α.Επεμβάσεις βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Νέας Πεντέλης και ανάδειξη των μνημείων στο χώρο του Ηρώου της

β.Ενίσχυση προσωπικού καθαριότητας και μόνιμο προσωπικό για τη Δ.Κ.Ν.Πεντέλης για τον τακτικό καθαρισμό σε: πεζοδρόμια, παρτέρια, πλατείες εκτός της κεντρικής που καθαρίζεται, χώροι γύρω από κάδους απορριμμάτων καθώς και οδών σε γειτονιές

γ.Καθαρισμό των φρεατίων όμβριων υδάτων πριν το χειμώνα

 

Προώθηση των προτάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτοψία και ενέργειες αρμοδιότητάς τους

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο