Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

6ος Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2020

A/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 6η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 KAI ΩΡΑ 11:00

32  

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
33  

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εργασίες συντήρησης και επισκευής υγρομόνωσης δωμάτων και επιχρισμάτων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
34  

3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εργασίες συντήρησης και επισκευής υγρομόνωσης δωμάτων και επιχρισμάτων, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
35  

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εργασίες συντήρησης και επισκευής δύο αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης.

.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
  5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εργασίες διαρρύθμισης υπάρχουσας αίθουσας για τις ανάγκες δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο κτίριο του Κ.Δ.Α.Π.  Δήμου Πεντέλης. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
36 6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Eκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας για δυο σχολικά συγκροτήματα, το Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης & 1ο Δ.Σ. Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο