Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

5/2020 Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. α΄ βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 KAI ΩΡΑ 11:00
28  1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
29  2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια και τοποθέτηση επαλειφόμενου ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
30  3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του σχολικού τροχονόμου του Δημοτικού Σχολείου Ν. Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
31  4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση καταβολής δόσης μίσθωσης του κυλικείου του  Δημοτικού Σχολείου Ν. Πεντέλης στην Σχολική Επιτροπή και απόδοση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο