Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ης /2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΝ 19/5/2020& ΩΡΑ 10:00 -13:00

Α/Α

Απόφ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ

55/20

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίαςΟΜΟΦΩΝΑ

56/20

ΘΕΜΑ 2ο:Κατανομή χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020 ΟΜΟΦΩΝΑ
57/20ΘΕΜΑ 3ο:Σύσταση πέντε (5) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης

ΟΜΟΦΩΝΑ

 58/20ΘΕΜΑ 4ο:Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 για μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών εμφάνισης COVID-19 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ 4 μηνώνΟΜΟΦΩΝΑ
59/20ΘΕΜΑ 5ο:Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και υποβολή Έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο- (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

60/20

 

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή 1η – 2η – 3η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους μηνιαία κατανομή έτους 2020ΟΜΟΦΩΝΑ
61/20ΘΕΜΑ 7ο:Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης «Νέος κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών και επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης», λόγω προσθήκης επτά θέσεων στην εμποροπανήγυρη επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας στη Κοινότητα Πεντέλης.- (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

62/20ΘΕΜΑ 8ο:Kοπήδύο (2) δένδρων (σολωμοί) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 16, στη Κοινότητα Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

63/20ΘΕΜΑ 9ο:Β΄Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

 ΟΜΟΦΩΝΑ

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

                             ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο