Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   29-11-2019

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  7η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

48/2019

 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη  κοπή (4) δένδρων (πεύκα) στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της οδού Αργυροκάστρου 2 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

49/2019

 

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 38 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

50/2019

 

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή  (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 8 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

51/2019

 

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή  (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών  Περικλέους 36 και Ευριπίδου στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

52/2019

 

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Κοτζιά 5 στη Κοινότητα Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο