Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   29-11-2019

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  7η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

48/2019

 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη  κοπή (4) δένδρων (πεύκα) στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της οδού Αργυροκάστρου 2 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

49/2019

 

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 38 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

50/2019

 

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή  (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 8 στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

51/2019

 

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μη κοπή  (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών  Περικλέους 36 και Ευριπίδου στη  Κοινότητα Ν. Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

52/2019

 

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή  (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Κοτζιά 5 στη Κοινότητα Πεντέλης.(Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο