Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                    Μελίσσια   22-10-2020

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7Η /2020 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ) την 19-10-2020

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

29

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης «Τροποποίηση Σχεδίου στο ΟΤ 121 στη θέση Καλλιθέα της Δ.Κ Πεντέλης, επί της Διαδημοτικής Οδού Ιάσωνος» (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

30

2.Λήψη απόφασης «Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων και παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Ραιδεστού στη Δ.Κ Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.» (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τεχνική ΄Έκθεση Α.Μ 58/2020).

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

31

 

 

3.Λήψη απόφασης «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο σε κοινόχρηστο χώρο  στην οδό Τήνου στην Κοινότητα Μελισσίων» (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τεχνική ΄Έκθεση Α.Μ 61/2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

32

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Ασκληπιού 3 στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης. (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου & Απόφαση Κοινότητας Μελισσίων 9/2020).

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο